Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

Czy też obecność tego drugiego, który wczoraj rano był dla nas prawie jak intruz, staje się coraz bardziej niezbędna, ponieważ chroni nas przed naszym własnym piekłem - innymi słowy, czy ta sama osoba, która za dnia jest przyczyną naszej udręki, w nocy nas od niej uwalnia?
— "Tamte dni, tamte noce", André Aciman
Reposted bycytatyjaimojanieswiadomoscavieetwicepozakontrolaSkydelanweaknessperesekereschulz23
Istnieje prawo, które mówi, że jeżeli ktoś zakocha się na zabój, to druga osoba musi odwzajemnić to uczucie.
— "Tamte dni, tamte noce", André Aciman
Reposted bycytatylittlewhitelieslaparisienneMisqaIzzy721nieobecnoscinerteazazelSkydelanweruskowaiammistakehereyesegzystencjaladymartiniperesekere
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła
Reposted bynot-good-enoughcytatyzaufajswojemuscenarzyscielittlewhiteliesaksamittMisqanieobecnoscjuzcienielubiesweetdream98SkydelanwalkthemoonazazelmesoutecolorfulvillainottakThereisonlyhopeOkruszekseaweed

November 09 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
9768 c613 390

November 08 2018

Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa vianieobecnosc nieobecnosc
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
4684 be6a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainspirations inspirations

November 05 2018

2233 ecaf 390
1247 9ec5 390

 

Reposted fromtwice twice viaBalladyna Balladyna

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaEtien Etien
3879 3f4f 390

November 04 2018

6434 8823 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagruetze gruetze
7814 eadb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
4927 70e4 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazapachsiana zapachsiana
Reposted fromsilence89 silence89 viagreywolf greywolf
3180 f8f9 390
1354 d950 390
Reposted frominspired inspired viapsychedelix psychedelix

November 02 2018

October 23 2018

9201 ec9c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl