Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

6069 27d1 390
8436 5278 390
Reposted fromyannim yannim vianiebieskieoczy niebieskieoczy
9924 e377 390
Reposted frommoai moai viapuzzledbypeople puzzledbypeople
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamononok mononok

March 28 2019

8019 3aaf 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Na rozwidleniu dróg gdym stanął, wybrałem tę mniej uczęszczaną.
— Robert Frost
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaprzeblyski przeblyski
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości.
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim vianiebieskieoczy niebieskieoczy
3316 3672 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w Ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viascorpix scorpix
3153 da6e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
8098 37cc 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianatory natory
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Nie pozwól mi nigdy powrócić do miejsc, z których z uzasadnionych powodów odeszłam. Do wspomnień, które zostały już przeanalizowane, rozłożone na czynniki pierwsze i przetransformowane w marzenia. Nie pozwól mi powracać do ludzi, którzy mnie opuścili, zostawiając mnie z brakującymi, ważnymi dla mnie częściami świata - mimo, że usilnie znowu chcą się w nim pojawić - ja już wszystko odbudowałam i w moim świecie nie ma pustych miejsc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiemoc niemoc
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiemoc niemoc

March 27 2019

1820 7d9e 390
Reposted fromlafuene lafuene vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl