Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

July 10 2019

4575 0059 390
Reposted fromwestwood westwood vialekkaprzesada lekkaprzesada
9761 a07f 390
Reposted frombearded bearded vianiebieskieoczy niebieskieoczy
6284 b48c 390
Reposted fromslodziak slodziak viatalula talula
5103 1cee 390
Reposted fromnyaako nyaako viatalula talula

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viatalula talula
5268 64d0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viastrangeee strangeee
0954 fbff 390
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viamaybeyou maybeyou
8396 ead3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman

July 09 2019

Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko

July 08 2019

Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
4206 8d69 390

July 07 2019

2184 9713 390
Reposted fromretaliate retaliate viabeattman beattman
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viastrangeee strangeee
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman

July 01 2019

9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl