Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viabeattman beattman

July 25 2019

July 24 2019

3870 c00d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
3205 e3bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobrazla dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viakriokineza kriokineza
3647 62ab 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakriokineza kriokineza

July 23 2019

8752 0a32 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeffic effic
3883 5860 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
3931 52e5 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viaangeliquee angeliquee
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viafoodforsoul foodforsoul
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
Reposted frombluuu bluuu vialeonette leonette
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadoope doope
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadoope doope
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoope doope
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viadoope doope
Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on Cię wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
— H. Hesse, "Wilk stepowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadoope doope
2753 cfa2 390
Reposted fromszerszer szerszer viadoope doope
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl